چگونه کلیه مشخصه های یک لایه (color, visibility, linetype و …) را به لایه جدید منتقل کنیم؟

چگونه کلیه مشخصه های یک لایه (color, visibility, linetype و …) را به لایه جدید منتقل کنیم؟
کافیست قبل از ساختن لایه جدید در پنجره Layers ابتدا لایه مورد نظر را انتخاب کنید (highlight کنید) سپس روی دکمه New Layer (Alt+N) کلیک کنید. لایه جدید تمامی مشخصات لایه انتخاب شده را در بر دارد.