چگونه برای انتخاب به جای یک پنجره چهار ضلعی یک پنجره چند ضلعی داشته باشیم .

در بعضی از مواقع برای انتخاب اشیاء (بیشتر برای ویرایش) به مشکل بر خورد می کنیم برای اینکه یک چند ضلعی برای انتخاب داشته باشیم در هنگام اجرای فرمان ویرایشی در خط فرمان CP را تایپ می کنیم حال می توانید برای انتخاب یک چند ضلعی درست کنید و در آخر برای بستن چند ضلعی دکمه enter را فشار می دهیم
font-size:11.0pt;font-family:”Tahoma”,”sans-serif”;mso-fareast-font-family: “Times New Roman”;color:black’> pline – arc نیز اجرا کرد.