موزه بردباری اورشلیم ، دارای یک شخصیت منحصر به فرد و یک ساختار نمادین است که منعکس کننده شفافیت ، آشکاری و آزادیست و ایجاد یک علاقه بصری در منظره هایی از فواصل دور و نزدیک می کند . ساختار از یک سو به عنوان پلی بین سبک های مختلف معماری موجود در محل عمل کرده ، در حالی که از لحاظ سبک شناسی ، از زبان معماری معاصر ، کاوشی پیشرفته در فناوری و مادیات ، استفاده می کند .
موزه بردباری ؛ بازتاب فرم جغرافیایی بیت المقدس در یک نماد بصری

موزه بردباری اورشلیم ، دارای یک شخصیت منحصر به فرد و یک ساختار نمادین است که منعکس کننده شفافیت ، آشکاری و آزادیست و ایجاد یک علاقه بصری در منظره هایی از فواصل دور و نزدیک می کند . ساختار از یک سو به عنوان پلی بین سبک های مختلف معماری موجود در محل عمل کرده ، در حالی که از لحاظ سبک شناسی ، از زبان معماری معاصر ، کاوشی پیشرفته در فناوری و مادیات ، استفاده می کند . ساختمان موزه میزبان انواع مختلفی از فعالیت ها ، شامل : فضاهای نمایشگاه ، مرکز آموزشی ، تئاتر ، سالن چند منظوره ، ادارات ، رستوران ، مغازه ها و غیره است . فعالیت ها در نوع خدمات ارائه شده به اجتماع بازدید کننده ، در ساعت های عملیاتی و نیازهای محیطی خود و نیز در تعامل خود با چهارچوب شهری ، متنوع هستند . مفهوم توسعه ساختمان ، پاسخگوی نیازهای هر فعالیت خاص و مشوق دسترسی های مختل نشده برای جوامع مختلف به مقصد مناسب ، می باشد .
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null