پانل هایی از سنگ آهک سرتاسر نما را احاطه کرده و مانند الماس های زیگزاگی در ارتفاعات جانبی شکل گرفته و یک توهم مانند اینکه ساختمان در حال کشیده شدن است را ایجاد می کند . راه پله به صورت مارپیچی از میان آتریوم در قلب موزه بالا می رود و به سه طبقه از گالری ها منتهی می شود که تاریخ اجتماعی و فرهنگ عامه را به نمایش گذاشته . این بنا در مجله طراحی ساختمان برای دریافت Carbuncle Cup برای زشت ترین ساختمان در 12 ماه گذشته بریتانیا نامزد شده و از زمان افتتاح آن از دید منتقدان منفور است . از نگاه معمار کیم هرفورث نیلسن ، عملکرد ساختار چیزی بیشتر از یک ساختمان و یا یک موزه است . از آنجا که این موزه به عنوان بزرگترین موزه ملی در بریتانیا در 100 سال اخیر است و در سایت میراث جهانی یونسکو قرار گرفته ، معمار آن به طور کامل از میزان چالش در پیش رو هنگام طراحی موزه آگاه بود . طراحی موزه در نتیجه یک روند بسیار جدی قرار داشت که در آن اولویت بیشتر گوش دادن به ساکنان شهر ، تاریخ شهر و درک پتانسیل از سایت تاریخی که موزه در حال حاضر بر آن نشسته ، بود . نتیجه یک ساختار پویا با ارتفاع کم و یک فضای شهری مدرن و پر جنب و جوش شد.. .
null
null
null
موزه| معماری
معماری
نقشه موزه
موزه|نقشه
null
null
null