در اینجا کتاب راهنمای قالب بندی را قراردادم که دانلود آن برای دانشجویان معماری وعمران خالی از لطف نیست مخصوصآ کسانی که مشغول کار نظارت هستند وبه صورت مستقیم با این موضوع درارتباط هستند .یا امتحان نظام مهندسی دارند .
null