ضوابط راه پله و آسانسور جهت زمینهای بالاتر از ۲۰۰ متر

 با ادغام ضوابط معلولین و آسانسور و ایمنی و آتش نشانی در مورد راه پله و آسانسور مورد نیاز در طرح های مسکونی به نتایج زیر میرسیم :

۱ – ابعاد داخل به داخل باکس راه پله ۲۴۰ در ۴۸۰ سانتیمتر. ( ضمنا چشم پله نداشته باشد برای جلوگیری از دودکش شدن باکس راه پله . )

۲ – ابعاد داخل به داخل باکس آسانسور ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر.

۳ –  لابی جلوی آسانسور ۱۵۰ در ۱۵۰ سانتیمتر.

۴ – در صورتیکه در هر طبقه تا چهار واحد مسکونی داشته باشیم یک واحد راه پله و آسانسور کافی است .

۵ – در صورتیکه در هر طبقه  بیشتر از چهار واحد مسکونی داشته باشیم حداقل دو واحد راه پله و آسانسور.

۶ – ارتفاع پله ۱۷ سانتیمتر وعرض کف پله ۳۰ سانتیمتر و دیوار دور تا دور باکس راه پله و باکس آسانسور ۲۰ سانتیمتر .