به همراه فایل سه بعدی ( فایل اتوکد ).این لابی برای بیمارستان کاربرد دارد .

null