نام فایل :تعیین ضریب میرایی لزجی معادل قابهای مهاربندی شده بابادبندبراساس آنالیزاستاتیکی غیرخطی

 حجم :1.646کیلوبایت– pdf

دانلود ازخانه معمار

رمز عبور :www.housearchitect.ir