تمرین (1) ماکت سازی (ساخت احجام)

 

ماکت مکعب :

باتوجه به گسترده حجم یک مکعب در شکل زیر بوسیله مقوای پشت طوسی ویا هر نوع مقوای دیگر احجام زیر را بسازید :

 

1- یک مکعب با ابعاد هر ضلع 5 سانتی متر

2- یک مکعب با ابعاد هر ضلع 8 سانتی متر

3- یک مکعب با ابعاد هر ضلع 10 سانتی متر

روش ساخت : ابتدا طرح گسنرده مورد نظر را با دقت وبا خط کش و گونیا روی تخته رسم ترسیم نموده و پس از اطمینان از ترسیم صحیح آن جهت برش با کاتر اقدام نموده و سپس قسمت هایی که باید تا شوند را با دقت توسط خط کش فلزی بصورتی که خط کش دقیقا روی خط تا قرار بگیرد تا بزنید و در نهایت بوسیله چسب رازی (ترجیحا چسب بی رنگ ) لبه های تا خورده را به یکدیگر بچسبانید. (باید دقت کنید که گسترده حتما دارای لبه های تا شونده باشد تا روی هم قرار گرفته و از لب به لب شدن کار جلوگیری کند)

لوازم مورد نیاز 

– تخته رسم و لوازم اصلی نقشه کشی (شامل خط کش تی – گونیا – پرگار – انواع شابلون ها وغیره)

– مقوای 250 گرمی پشت طوسی یا اشتنباخ و یا هر مقوای دیگر .

– کاتر یا موکت بر بزرگ با تیغ های اضافی

– چسب رازی (بی رنگ یا پی وی سی)