محدود کردن دامنه روشنایی

با تنظیم ارانترهای بخش Attentuation  یا رقیق سازی می توانید دامنه روشنایی منابع نور را محدود کنید در این صورت منبع نور از نقطه شروع یا Start با شدت عادی خود پرتو افشانی نموده و سپس تا فاصله مشخص شده انتهایی یا n  به صفر می رسند اکنون منبع نور همه سویه را طوری جا به جا نموده تا در تمامی پنجره های دید در موقعیت بالای ؟ مستقر شود گزینه  show واقع در پایین انتهای بخشGeneral para  را انتخاب نموده تا محدوده روشنایی را مشخص کنید گزینه USE را انتخاب نموده تا قادر به فعال کردن دامنه روشنایی گردید نماد start  rage از ستون فرمان را تحت انتخاب قرار داده تا عمل Drage  بر قطر دایره مربوطه را طوری انجام داده تا دامنه شروع سطح روی قوری را شامل گردد نماد End rage را تحت انتخاب قرار داده تا عمل Drage  بر قطر دایره مربوطه را طوری انجام داده تا دامنه انتهایی جدید برسد پنجره perspective  را Rondow  نموده تا عملیات خود را مشاهده کنید توجه داشته باشید که تنها قسمتی از قوری روشن شده است .

 متحرک سازی منبع نور

ابتدا نماد SHAPS  را از برگ نشان Creat  انتخاب کرده ابزار text  را کلیک نمایید در کادر text عبارت Nead  را تایپ کنید در کادر size  عدد ۱۵۰ را درج نمایید در پنجره دید رو به رو موس را چپ کلیک کنید پنجره perspective  را فعال کنید ابزار Arc rotate  را برگزیده و این پنجره را تنظیم کنید از کادر modifierlist  در برگ نشان modify  اصلاح کننده extrude  را انتخاب کنید در کادر Amount  از پارامترهای Extrude مقدار ۲۰ را تایپ نمایید از برگ نشان Creat و از نماد Lightکلید target spot  را کلیک کنید در پنجره دید بالا منبع نور را قرار دهید کلیدselect and move  را برگزینید و کلید lock select را از پایین صفحه تصویر انتخاب کنید ابزار select name  را از نوار منو انتخاب کنید سپس ابزار Select by name را از نوار منو انتخاب کنید سپس Sport Target را از ؟ اشیای صحنه برگزینید مکان نما را روی کادر سفید رنگ target spot  را در راستای محور x به سمت راست برده و لغزنده زمان را به فریم ۷۰ ببرید مجددا کادر سفید رنگ target spot  را در راستای محور x  به سمت راست برده و لغزنده زمان را به فرهم صفر بازگردانید پنجره دید  perspective را فعال کنید دکمه min maxtoggle  از کادر کاوش گردید را بفشارید سپس کلید play Animation  را برای مشاهده متحرک سازی منبع نور فشار دهید .

تنظیم واحدهای صفحه نمایش

در سیستم پیش فرض واحدها ، هرواحد برابر ۱ اینچ است برای تغییر و تنظیم این پیش فرض از منوی customize  گزینه units  را برگزینید در پنجره باز شده روی دکمه system unit setup کلیک کنید در این قسمت پیش فرض سیستم نمایش داده شده است که می توان واحد اینچ  را به واحدهای دیگر از قبیل  Feet meter centimeter  milimeters  تغییر داده و دکمه ok  را فشرد.

ضمنا در کادر Display پیش فرض واحدهای سیستم که Generic units می باشد بهUnit scale متریک و سیستم های دیگر قابل تغییر است .

خلق یک شی در صحنه :

در این درس می خواهیم یک جسم کروی در صحنه ایجاد کنیم . آن را نام گذاری نموده و به رنگ نارنجی در آوریم . در paner  فرمان برگ نشان create را انتخاب کرده و Geometry را انتخاب کنید. و در کادر آن گزینه standard primitive را بر گزینید . و در کادر object type کلید sphere را انتخاب نمایید. قبل از ایجاد کره بر روی صحنه لازم است و تغییر در لیست پارامترها داده شود . در انتهای لغزنده پارمترهای کره گزینه Base to pivof را تیک بزنید . انتخاب این گزینه باعث می شود که یک کره با نقطه اتکای رمزین رسم شود. برای خلق یک کره به عنوان یک میوه که در روی یک میز همانند بقیه اشیای صحنه قرار بگیرد استفاده از عملکرد Auto Grid ( شبکه اتوماتیک ) لازم است در بالای لغزنده در زیر عنوان کادر object type ، گزینه Auto Grid را تیک بزنید . این گزینه سبب ایجاد یک شبکه روی سطح شی می شود . به این وسیله شما می توانید با استفاده از شبکه اتوماتیک اشیا یی را مستقیما در تماس با سطوح ایجاد کنید.

در پنجره دید  percpective مکان نما را بین ؟ و بطری و چاقو قرار دهید ( قبلا توانستیم این موضوع را در صفحه ایجاد نماییم پس از چند لحظه یک کادر توضیح ظاهر می شود که نشان می دهد شما بر روی کدام یک قرار گرفته اید . در این محل کادر توضیح عبارت wooden board را نشان می دهد . کره ای را با فشردن کلید سمت چپ موس و کشیدن آن به سمت دیگر ایجاد کتید . تا زمانی که دکمه سمت چپ موس را پایین نگه دارید می توانید اندازه کره را تنظیم کنید زمانی که دکمه موس را رها کنید کره تکمیل می شود در لغزنده پارامترهای Radius  را به عدد ۲۰ تغییر داده  کلید enter  را بزنید . اندازه کره در پنجره دید تغییر خواهد کرد . حال می خواهیم این شی را نام گذاری و رنگ آمیزی کنیم به طور پیش فرض نرم افزار۳d max 5/0 رنگهایی را به طور تصادفی برای اشیاء جدید انتخاب می کند شما می توانید این رنگ پیش فرض را تغییر دهید در لغزنده پارامترها در کادر name and color جعبه رنگ را کلیک کرده و رنگ نارنجی را انتخاب کنید و کلید ok  را بزنید . کره به رنگ نارنجی در خواهد آمد . در کادر name دبل کلیک کنید تا نام کره highlight  شود .