، جزیره معروف از خدایان، با چشم انداز متنوع خود را از تپه ها و کوه ها، سواحل ناهموار و سواحل شنی، تراسهای برنج شکوه و تپه های آتشفشانی بی ثمر پس زمینه زیبا به های رنگارنگ خود، عمیقا روحانی و منحصر به فرد فرهنگ، مخاطرات جدی ادعابهشت را بر روی زمین می شود. با گشت و گذار در سطح جهان و غواصی، تعداد زیادی از جاذبه های فرهنگی، تاریخی و باستان شناسی است، و طیف عظیمی از تسهیلات، این یکی از جهان را به مقصد جزیره محبوب ترین و یک است که به طور مداوم برنده جایزه سفر است. بالی است چیزی برای ارائه یک بازار بسیار گسترده ای از بازدید کنندگان از جوان پشت هکرها از طریق به فوق العاده غنی است.

Bali, the famed Island of the Gods, with its varied landscape of hills and mountains, rugged coastlines and sandy beaches, lush rice terraces and barren volcanic hillsides all providing a picturesque backdrop to its colourful, deeply spiritual and unique culture, stakes a serious claim to be paradise on earth. With world-class surfing and diving, a large number of cultural, historical and archaeological attractions, and an enormous range of accommodations, this is one of the world’s most popular island destinations and one which consistently wins travel awards. Bali has something to offer a very broad market of visitors from young back-packers right through to the super-rich.

Bali beaches

Bali temples

Bali hotels