فصل اول :

درس اول :

گشایش یک صفحه و به کارگیری کلیدهای کاوش گردید :

در این درس چگونگی گشایش یک صفحه ، چگونگی مدیریت پنجره های دید و چگونگی کار با کادرکاوش گر دید را می آموزید .

ابتدا از نوار منوی اصلی گزینه    f I l eو سپس گزینه open  را برمی گزینید سپس گزینه

still _ life فایل tutorials را انتخاب می کنید و در نهایت گزینه still_ life _ stowtرا بر می گزینید

کادر زرد رنگی که نمایان است بیانگر فعال بودن پنجره است . در غیر اینصورت بار است کلیک کردن بر روی کادر می توان آنرا فعال کرد .

اگر بر روی دگمه zoom واقع در پایین گوشه سمت راست صفحه چپ کلیک کنید و نشانه گر موس را ر روی کادر زرد رنگ ببرید و چپ کلیک کنید و نشانه گر موس را به سمت پایین بکشید در این هنگام موضوع مورد نظر در ابعاد کوچکتر ظاهر می گردد و شما می توانید حاشیه های موضوع مورد نظر را نیز مشاهده کنید .

بر روی Arc  rotate ( چرخش کمانی ) کلیک کرده تا فعال شود . کادر زرد رنگی بر روی موضوع پدیدار می شود در این هنگام نشانه گر موس را به داخل کادر ببرید سپس کلید سمت چپ موس را فشار داده و حرکت دهید دید peispective تغییر خواهد کرد اگر نشانه گر موس را در خارج از کادر زرد رنگ حرکت دهید موجب چرخش تمام پنجره دیده می شود برای لغو ابزار Arc  rotate کلید راست را فشار داده تا کادر زرد رنگ ناپدید شود .

در کادر کلیدهای کاوش گر دید دکمه  pan را انتخاب کرده و سپس موس را بر روی پنجره دید حرکت حرکت دهید . با تغییر مکان نما دید  perspectiveتغییر مکان می دهد برای خارج شدن از این پنجره ها مکررا کلیدهای  shift + z را فشار دهید .

درس دوم

چگونگی ذخیره یک فایل

در این درس می خواهیم ابتدایک شکل سه بعدی در صفخه ترسیم می کنیم و سپس آن را  به عنوان یک فایل ذخیره  کنیم . برای این کار در panel فرمان برگ نشان creat را برگزیده و نماد  Geometryرا انتخاب می کنیم سپس در کادر  object ابزار Teapot را برگزیده و در پنجره دید  perspective کلیک کرده و با حرکت موس ؟ را ترسیم می کنیم . حال برای ذخیره سازی این شی به عنوان یک پروژه در  ۳ p Max از نوار منوی فایل و سپس گزینه save را انتخاب می کنیم . با صدور فرمان save  برای اولین بار پنجره محاوره ای save as ظاهر می شود . نام مورد نظر برای فایل ذخیره شونده را وارد نموده و دکمه  saveرا می فشاریم . دکمه ok را به منظور بستن پنجره محاوره ای انتخاب می کنیم تا اطلاعات مربوطه بر روی دیسک نوشته شود . لازم به ذکر است فایل ذخیره شده با پسوند  Max ذخیره می گردد .

درس سوم

تلفیق دو فایل پروژه با یکدیگر

شما می توانید ضمن انتخاب گزینه  Merge از منوی فایل در نوار منو یک پروژه از قبل ذخیره شده را با پروژه جاری تلفیق کنید به این ترتیب پنجره محاوره ای Merge گشوده می شود . این پنجره محاوره ای شامل لستی از موضوعات و اشکال ، منابع نورانی ، دوربین ها ، موضوعات کمکی و جلوه های انشایی در پروژه ذخیره شده می باشد .

در صورت عدم تمایل به تلفیق هر یک از موارد موجود در ستون   lits typs مورد مربوطه را از حالت انتخاب خارج سازید . در صورتی که خواسته باشید تمامی موارد موجود در  ستون  lits typs مورد مربوطه را از حالت انتخاب خارج سازید . در صورتی که خواسته باشید تمامی موارد موجود موجود در ستون  lits typs تحت تلفیق واقع شوند دکمه رادیویی all را انتخاب کنید . در این حالت تمامی موضوعات فایل ورودی با فایل جاری تلفیق خواهند شد . دکمه رادیویی  none را برای انتخاب از خارج ساختن تمامی موارد آورده شده در ستون  list typs برگزینید .

در این حالت هیچ یک از موارد فایل ورودی با فایل جاری تلفیق نخواهد شد در پایان گزینه ok را برگزینید .

فصل دوم

درس اول

ایجاد موضوعات

شما می توانید تعدادی از موضوعات استاندارد اولیه  standard primitiveیا موضوعات پیشرفته اولیه  extended primitiveرا از طریق ستون فرمانcreat را انتخاب کنید . نماد geometry را برگزینید . عنوان standard primitive را از داخل لیست کرکره ای نوع موضوع انتخاب کنبد . دکمه sphereرا از داخل ستون فرمان برگزینید . نشانه گر موس را بر گوشه چپ بالا از پنجره دید بالا (  top ) قرار دهید . عمل گزینش و Drag را طوری انجام دهید تاکره به وجود آید . نشانه گر موس را به آهستگی به پایین و بالا حرکت داده و تغییرات اندازه کره را در پنجره های دید دیگر مشاهده کنید . سپس در کنارکره یک مخروط با استفاده از ابزار cone  ترسیم نمایید .

درس دوم

جابه جایی موضوعات

به علت جابه جا کردن یک موضوع از نماد select  یا انشعاب و حرکت که در ناحیه میانی جعبه ابزار اصلی برنامه واقع شده است استفاده کنید .

دکمه سمت راست موس را در پنجره دید بالا ( Top ) فشار دهید یا پنجره فوق فعال شود می خواهیم مخروط را روی کره قرار دهیم ابتدا در پنجره دید بالا مخروط را انتخاب می کنیم پس از نوار ابزار ، ابزار select ond Move را برگزینید و با استفاده از آن عمل جا به جایی را به شکلی انجام دهید که مخروط روی کره قرار گیرد با راست کلیک روی پنجره دید چپ آنرا فعال کرده و ضمن آنکه مکان نما را روی محور y ها قرار می دهید مخروط  و لبه بالای کره حرکت دهید . بدین شکل مدل یک چراغ رومیزی شبیه سازی می شود .

درس سوم

تغییر اندازه موضوعات

برای تغییر اندازه موضوعات به سه روش می توان عمل کرد :

روش اول : تنظیم اندازه موضوع ایجاد شده در زمان خلق آن موضوع می باشد که از طریق حرکت موس در زمان ایجاد شی امکان پذیر است برای مثال از کادر extended  primitives

ابزار Hedra را برگزیده روی صحنه کلیک و دک نمایید . با حرکت موس در زمان خلق اندازه شی قابل تنظیم است .

روش دوم : استفتده از ابزار  uniform  scale موجود در نوار ابزار اصلی می باشد . این ابزار را انتخاب کرده و توسط آن شی موجود در صحنه را تغییر اندازه دهید .

روش سوم : استفاده از پارامترهای آن ابزار در کادر Radius کادرهای مشابه تنظیم مقیاس می باشد شی روی صحنه را برگزیده و لیست پارامترهای آن را جابه جا کنید و در قسمت Radius  با تغییر مقدار عددی موجب تغییر اندازه شی بشوید .

درس چهارم

حذف موضوعات

برای حذف موضوع ابتدا باید آنرا انتخاب کرد و سپس دکمه delete  را فشار داد برای انتخاب اشیا روی صحنه دو روش وجود دارد :

روش اول : استفاده از ابزار  select objekt از نوار منوی اصلی و سپس کلیک بر روی شی مورد نظر می باشد .

روش دوم :انتخاب ابزار select by nome از نوار منو می باشد که موجب و با گزینش هر یک از آنها و سپس فشردن کلید  select آن شی انتخاب می گردد .