فصل پنجم

درس اول

کارکدگذاری منبع نور همه سویه

منابع نور همه سویه مانند لامپ های ساده ای که در یک صحنه قرار گذاری شده باشند عمل می کند آن ها تمامی سطوحی که در مقابلشان قرار گرفته باشد روشن می کنند طبق پیش فرض روشنایی این منابع نور تابعی از مسافت نمی باشد به این خاطر یک سطح واقع در دور دست به همان اندازه یک سطح مجاور روشنایی دریافت می کند منابع نور همه سویه تولید سایه ننموده و عمل پروژکتور را نیز انجام نمی دهد اما می توان آنها را طوری تنظیم نمود تا تابعی از مسافت بوده و با افزایش فاصله از میزان روشنایی آنها کاسته شود . دکمه  creat  را انتخاب نموده تا ستون فرمان آن ظاهر شود نماد li ghts یا نورها راازردیف قرار گرفته در پایین سطر ستون فرمان را تحت انتخاب قرار داده و تا بخش لوزها ظاهر شود دکمه omni از بخش Object type  را فشار دهید تا قادر به قرارگذاری یک منبع نور همه سویه در صحنه باشید در پنجره دید بالا ناحیه واقع در بالای قوری را انتخاب نموده تا محل استقرار نور همه سویه مشخص نشود نام پیش فرض Omnio1 را تحت انتخاب قرار داده و آن را به Over head  تغییر دهید نماد Select and move  را برگزینید نماد  lock select  on را از پایین صفحه برگزیده تا فقط منبع نور تحت عمل انتخاب باقی بمانددر پنجره دید رو به رو منبع نور همه سویه را به گوشه چپ بالای صفحه منتقل نموده تا بتوانید اثر آن را امتحان کنید پنجره دید دوربین را  Rondowنموده تا تاثیر منبع نور همه سویه بر صحنه مشخص گردد .

درس دوم

تغییر رنگ منبع نور

شما می توانید پارامترهای کنترل کننده نور را در زمان به وجود آوردن منبع نور و یا پس از آن تغییر دهید وقتی که یک منبع نور را به وجود می آورید محدوده رنگی واقع در بخش پارامترها مقدار پیش فرض رنگ خاکستری را نشان می دهد به منظور تغییر این رنگ به ترتیب زیر عمل کنید منبع نور را تحت انتخاب قرار دهید دکمه modify  ذا انتخاب نموده تا ستون فرمان آن ظاهر شود در کادر Intensity روی کادر رنگ کلیک کنید رنگ مورد نظر را از طریق عمل انتخاب در مربع بزرگ حاوی طیف های نور انجام دهید این عمل رنگ نور را مشخص خواهد نمود . برای این اطمینان رنگ آبی روشن را انتخاب کنید  رنگ پیکانwhiteness  یا سفیدی را به طرف پایین یا انتهای مستطیل عمودی مربوطه منتقل کنید . سپس آنرا به طرف بالا حرکت داده و روشنایی نور مربوطه را طوری تنظیم کنید تا سرانجام  به یک رنگ آبی روشن دست یابید دکمه OK را فشار دهید تا ضمن تثبیت مقادیر تنظیم شده از جعبه محاوره خارج شوید پنجره دید Perspective  راRondow  کنید محدوده تنظیم هریک از نورهای قرمز سبز و آبی از ۰ تا ۲۰۰ می باشد .

در صورتی که خواسته باشید تنظیمات مربوطه را به یک میزان افزایش دهید کافیست که ضریب مورد نظر را در محدوده  multiplier وارد کنید به عنوان مثال با وارد کردن عدد ۲ در محدوده مربوطه شدت نور به میزاندو برابر افزایش می یابد .

درس سوم

محدود کردن دامنه روشنایی

با تنظیم ارانترهای بخش Attentuation  یا رقیق سازی می توانید دامنه روشنایی منابع نور را محدود کنید در این صورت منبع نور از نقطه شروع یا Start  با شدت عادی خود پرتو افشانی نموده و سپس تا فاصله مشخص شده انتهایی یا n  به صفر می رسند اکنون منبع نور همه سویه را طوری جا به جا نموده تا در تمامی پنجره های دید در موقعیت بالای قوری مستقر شود گزینه  show واقع در پایین انتهای بخش Generall  para miters para  را انتخاب نموده تا محدوده روشنایی را مشخص کنید گزینه USE  را انتخاب نموده تا قادر به فعال کردن دامنه روشنایی گردید نماد start  rage  از ستون فرمان را تحت انتخاب قرار داده تا عمل Drage بر قطر دایره مربوطه را طوری انجام داده تا دامنه شروع سطح روی قوری را شامل گردد نماد End rage  را تحت انتخاب قرار داده تا عمل Drage  بر قطر دایره مربوطه را طوری انجام داده تا دامنه انتهایی جدید برسد پنجره perspective را Rondow  نموده تا عملیات خود را مشاهده کنید توجه داشته باشید که تنها قسمتی از قوری روشن شده است .

درس چهارم

متحرک سازی منبع نور

ابتدا نماد SHAPS  را از برگ نشان Creat  انتخاب کرده ابزار text  را کلیک نمایید در کادر text عبارت Nead  را تایپ کنید در کادر size  عدد ۱۵۰ را درج نمایید در پنجره دید رو به رو موس را چپ کلیک کنید پنجره perspective  را فعال کنید ابزار Arc rotate  را برگزیده و این پنجره را تنظیم کنید از کادر modifierlist  در برگ نشان modify  اصلاح کننده extrude  را انتخاب کنید در کادر Amount  از پارامترهای Extrude مقدار ۲۰ را تایپ نمایید از برگ نشان Creat و از نماد Light کلید target spot  را کلیک کنید در پنجره دید بالا منبع نور را قرار دهید کلیدselect and move  را برگزینید و کلید lock select را از پایین صفحه تصویر انتخاب کنید ابزار select name  را از نوار منو انتخاب کنید سپس ابزار Select by name  را از نوار منو انتخاب کنید سپس  Sport Target را از لیست اشیای صحنه برگزینید مکان نما را روی کادر سفید رنگ target spot  را در راستای محور x به سمت راست برده و لغزنده زمان را به فریم ۷۰ ببرید مجددا کادر سفید رنگ target spot  را در راستای محور x  به سمت راست برده و لغزنده زمان را به فرهم صفر بازگردانید پنجره دید  perspective را فعال کنید دکمه min maxtoggle  از کادر کاوش گردید را بفشارید سپس کلید play Animation  را برای مشاهده متحرک سازی منبع نور فشار دهید .

درس پنجم

تنظیم واحدهای صفحه نمایش

در سیستم پیش فرض واحدها ، هرواحد برابر ۱ اینچ است برای تغییر و تنظیم این پیش فرض از منوی customize  گزینه units  را برگزینید در پنجره باز شده روی دکمه system unit setup کلیک کنید در این قسمت پیش فرض سیستم نمایش داده شده است که می توان واحد اینچ  را به واحدهای دیگر از قبیل  Feet   meter centimeter  milimeters  تغییر داده و دکمه ok  را فشرد.

ضمنا در کادر Display  پیش فرض واحدهای سیستم که Generic units  می باشد به Unit scale  متریک و سیستم های دیگر قابل تغییر است .

درس ششم

خلق یک شی در صحنه :

در این درس می خواهیم یک جسم کروی در صحنه ایجاد کنیم . آن را نام گذاری نموده و به رنگ نارنجی در آوریم . در paner  فرمان برگ نشان create را انتخاب کرده و Geometry را انتخاب کنید. و در کادر آن گزینه standard primitive را بر گزینید . و در کادر object type کلید sphere را انتخاب نمایید. قبل از ایجاد کره بر روی صحنه لازم است و تغییر در لیست پارامترها داده شود . در انتهای لغزنده پارمترهای کره گزینه Base to pivof را تیک بزنید . انتخاب این گزینه باعث می شود که یک کره با نقطه اتکای رمزین رسم شود. برای خلق یک کره به عنوان یک میوه که در روی یک میز همانند بقیه اشیای صحنه قرار بگیرد استفاده از عملکرد Auto Grid ( شبکه اتوماتیک ) لازم است در بالای لغزنده در زیر عنوان کادر object type ، گزینه Auto Grid را تیک بزنید . این گزینه سبب ایجاد یک شبکه روی سطح شی می شود . به این وسیله شما می توانید با استفاده از شبکه اتوماتیک اشیا یی را مستقیما در تماس با سطوح ایجاد کنید.

در پنجره دید  percpective مکان نما را بین ؟ و بطری و چاقو قرار دهید ( قبلا توانستیم این موضوع را در صفحه ایجاد نماییم پس از چند لحظه یک کادر توضیح ظاهر می شود که نشان می دهد شما بر روی کدام یک قرار گرفته اید . در این محل کادر توضیح عبارت wooden board را نشان می دهد . کره ای را با فشردن کلید سمت چپ موس و کشیدن آن به سمت دیگر ایجاد کتید . تا زمانی که دکمه سمت چپ موس را پایین نگه دارید می توانید اندازه کره را تنظیم کنید زمانی که دکمه موس را رها کنید کره تکمیل می شود در لغزنده پارامترهای Radius  را به عدد ۲۰ تغییر داده  کلید enter  را بزنید . اندازه کره در پنجره دید تغییر خواهد کرد . حال می خواهیم این شی را نام گذاری و رنگ آمیزی کنیم به طور پیش فرض نرم افزار۳d max 5/0 رنگهایی را به طور تصادفی برای اشیاء جدید انتخاب می کند شما می توانید این رنگ پیش فرض را تغییر دهید در لغزنده پارامترها در کادر name and color  جعبه رنگ را کلیک کرده و رنگ نارنجی را انتخاب کنید و کلید ok را بزنید . کره به رنگ نارنجی در خواهد آمد . در کادر name دبل کلیک کنید تا نام کره highlight  شود .

سپس عبارت orang  را تایپ کرده و کلید Enter را بزنید. برای جابجا کردن شی خلق شده از نوار ابزار دکمه select and move را انتخاب کنید محورهای  سه گانه با رنگ های قرمز، آبی و سبز ظاهر می شوند. به این محورهای سه گانه ابزار انتقال گفته می شود . زمانی که مکان نما را روی سر پیکان هر یک از محورها قرار دهید  نام آن محور و خود آن محور به رنگ زرد در می آید. در چنین وضعیتی که آنها به رنگ زرد می باشند شما می توانید با فشار دادن کلید سمت چپ موس و کشیدن آن شی تنها آن را در یک جهت که همان  محور زرد شده است حرکت دهید. اگر نشانه گر موس را در حاشیه درونی  قرار دهید پلان آن دو محور به رنگ زرد در می آید که در چنین وضعیتی اجازه می دهد شی را در مسیر آن پلان قرار دهید. اینک با استفاده از ابزار حرکت شی خلق شده را در جلو سیب در صحنه قرار دهید