درس دوم

اعمال ماده به شی :

می خواهیم بر روی کره در صحنه ماده ای از جنس پوست پرتقال به آن اضافه کنیم .

دکمه Material editor  یا ویرایشگر ماده را از نوار ابزار کلیک کنید. اخطار پنجره ویرایشگر ماده از طریق فشردن کلید M از صفحه کلید نیز مسیر است . از پنجره ویرایشگر ماده کادری که نشان دهنده بافت پوست پرتقال می باشد با کلیک موس انتخاب کنید . با فعال شدن این کادر  حاشیه سفید رنگی اطراف کادر را احاطه می کند و نام بافت در فیله نام بافت ظاهر می شود ویرایشگر ماده به سوی شی مورد نظر در پنجره دید بکشید. کره داخل پنجره دید هم اکنون با پوست میوه خالدار پوشانده می شود. با استفاده از ابزار  zoom در پنجره دید perspective روی شی پرتقال zoom کرده و با فشردن کلید F9 صحنه را Rondow کنید.

درس سوم

متحرک سازی اشیاء

 برای متحرک سازی شی پرتقال درون صحنه ابتدا دکمه Auto key را کلیک کنید. دکمه Auto keyبه رنگ قرمز در می آید در این حالت شما در وضعیت متحرک سازی اتوماتیک قرار

 می گیرید. همچنین لغزنده زمان و پنجره دید فعال با رنگ قرمز این وضعیت را نشان می دهند در پنجره perspective مکان نما را روی شی پرتقال قرار دهید پس از چند لحظه نام orange پدیدار می شود برای انتخاب شی مورد نظر کلیک کنید. لغزنده زمان را به فریم ۵۰ حرکت دهید.

روی پرتقال راست کلیک کنید و از منوی باز شو گزینه Move را انتخاب کنید شما هم اکنون در تمامی پنجره های دید کادر گیز موی تغییر وضعیت را می بینید . مکان نما را روی محور Z از کادر گیز مو دهید. در این حالت محور Z ، highlight می شود اینک با موس چپ کلیک نمایید و پرتقال را به سمت بالا بکشید تا حدی که تقریبا خارج از محدوده دید perspective قرار بگیرد.

سپس کلید موس را رها کنید. هم اکنون شما در فریم ۵۰ کلید برای شی پرتقال ایجاد کرده اید. که به شکل یک مربع قرمز رنگ در نوار لغزنده زمان در این positionمشخص می شود نوار لغزنده را به سمت فریم صفر حرکت دهید. در این حالت تغییر مکان پرتقال را در صحنه مشاهده کنید به فریم ۵۰ باز گردید و در پنجره دیدperspctive روی بطری کلیک کنید. انتخاب اشیاء صحنه از طریق فشردن کلید hاز key board  نیز مسیر است. بدین شکل که با فشار کلید h پنجره selectobjectگشوده میشود و لیستی از اشیاء صحنه از طریق فشردن کلید All میسر است در پنجره دید perspctive روی بطری راست کلیک کنید و از منوی باز شو گزینهRotate  را بر گزینید. تا کادر گیز موی چرخش ظاهر شود. وقتی مکان نما را روی کادر گیز مو حرکت دهید محورهای این کادر دوران که معادل محورهای x وyوzمی باشند به رنگ زرد در می آیند در حالی که محور y  highlight  می باشند بطری را دوران دهید.

به صورتی که سو بطری به طرف سیب قرار گیرد . این عمل چرخش  می توان از طریق دادن مقدار به فیلد محور y  ایجاد کرد بطری را با زدن کلید ctrl و z  به حالت اولیه باز گردانید و برای دوران بطری عدد ۱۲۷ را در فیلد محور y تایپ کرده و کلیدEnter را بفشارید. همان طور که خواهید دید بطری حول محور yدوران می یابد لغزنده زمان را به فریم صفر باز گردانید و در حین این عمل نتیجه متحرک سازی را در پنجره دید perspec tive مشاهده کنید.

درس چهارم :

نحوه معکوس کردن انیمیشن

کلید h را از صفحه کلید فشار دهید و از لیست اشیاء صحنه دسته چاقو را با نامhandle بر گزینید.  از آنجایی که تیغه چاقو متصل  به دسته چاقو می باشد با جا به جاکردن آن تیغه چاقو نیز جا به جا می شود ابزار Rotate  را از نوار ابزار اصلی انتخاب کنید و چاقو را حول یکی از محورهای کادر گیر مودوران دهید سپس ابزارselect object  را از نوار ابزار اصلی برگزینید و با آن سیب را انتخاب نمایید . سپس ابزار move  را از نوار ابزار انتخاب نمایید و سیب را در امتداد محور zحرکت دهید در کادر اجرای انیمیشن ابتدا کلید go to start  را فشار داده تا نوار لغزنده زمان به فریم ۳ برود سپس کلید play animation را برای اجرای انیمیشن بفشارید برای معکوس کردن انیمیشن ابتدا کلید H را در صفحه کلید فشار دهید در لیست اشیاء با پایین نگه داشتن کلید ctrl  از صفحه کلید اشیاء سیب ، بطری ، پرتقال ، و دسته چاقو را انتخاب کنید حول اشیای انتخاب شده کادرهای سفید رنگی را مشاهده می کنید و در  Track Bar فریم های کلیدی تمام اشیای متحرک سازی شده نمایش داده

می شوند در Track Bar یک مستطیل انتخاب با موس در اطراف کلیدها در فریم صفر بکشید مستطیل قرمز کلیدها به رنگ سفید نمایش داده می شود که نشان دهنده انتخاب آنهاست سپس کلید shift را پایین نگه دارید و کلیدهای Track Bar را از فریم صفر به فریم ۱۰ انتقال دهید این عمل یک کپی از کلیدها را در فریم ۱۰۰ ایجاد می کند با این عمل کادر محاوره ای creat key  ظاهر می شود که مبدا و مقصد عمل انتقال را نشان می دهد . کلید ok  را بفشارید و انیمیشن را اجرا نمایید .

درس پنجم

رنذرسازی انیمیشن :

رندرسازی فریم های متعدد در یک انیمیشن کامل حتی در کامپیوترهای سریع نیز زمان گیر است هر فریم به طور جداگانه پردازش می شود . مواد ، سایه روشن ها و دیگر پارامترهای جلوه های ویژه صحنه موجب کند شدن رندرسازی می شوند برای رندرکردن صحنه perspective  در تصویر رو به رو از منوی  Renderingگزینه Render  را انتخاب نمایید در پنجره Render sence در کادر common parameters  در بخش

 time out put  گزینه  Active time segment را فعال نمایید تا کلیه فریم ها از صفر تا ۱۰۰ پردازش شود در بخش out put size  کادر ۲۴۰ *۳۲۰ را کلیک کنید تا انیمیشن به شکل فایل Avi به ابعاد Width  ۳۲۰ و Height 240 ساخته شود . در قسمت Render out put  روی کلید Files  کلیک نمایید تا پنجره Render out put File  گشوده شود . در کادر save as type   نوع فایل ذخیره شده که  Avi می باشد را انتخاب کنید .و در کادر File name  نامی را برای فایل Avi در نظر بگیرید و کلید save  را بفشارید با فشار کلید save  پنجره video  ظاهر می شود که در این پنجره نوع فشرده سازی و مقدار آن تعیین می شود . کلید ok را بفشارید سپس کلیدRender  را برای عمل Rondow  کردن فشار دهید . انیمیشن ساخته شده فایلی با پسوند Avi در مسیر ذخیره سازی که تعیین کرده بودید . زمانی که رندرسازی  انیمیشن پایان یافت از منوی فایل گزینه I mage file  را انتخاب کنید و فایل ذخیره شده را در لیست فایل ها برگزینید و کلید open  را بفشارید . برنامه Media plaier load windows  ، Load می شود و انیمیشن ساخته شده را اجراء می کند.

درس ششم

کارگذاری دوربین:

ابتدا بر روی پنجره دید بالا یا Top کلیک راست نمایید تا فعال شود بر روی عنوان این پنجره راست کلیک کنید و از منوی باز  شوی آن عبارت Smooth highlightرا انتخاب نمایید. در این لحظه نمای پنجره دی از حالت توری شکل به حالت سایه دار تغییر می کند. برای سویچ کردن بین این دو حالت می توان از کلید میانبر f3صفحه کلید استفاده نمود درpanel  فرمان برگ نشان creat  را انتخاب کرده و بر روی آیکون camera کلیک ن مایید . سپس در لیست باز شده این برگ نشان کلیدtarget  رافشار دهید . در پایین پنجره دید بالا در سمت چپ برروی طاقچه چوبی کلیک کرده و به سمت چاقوی روی آن موس را بکشید اینک برای آنکه بتوانید آنچه را که از دید دوربین کار گذاشته شده دیده می شود مشاهده کنید لازم است یکی از پنجره های دید را رو به رو یا  frront  راست کلیک کرده تا فعال شود سپس از صفحه کلید ، کلید حرف  c  را فشار دهید . این  حرف اولین حرف  camera  می باشد پنجره دید رو به رو به پنجره دید دوربین تبدیل می شود . اگر در این لحظه به دلیل موجود بودن دوربین های دیگر کادر سوالی مبنی بر انتخاب دوربین مورد نظر ظاهر شود . جدید ترین دوربینی را که کار گذارده اید برگزینید . برای تغییر نمای توری شکل به نمای سایه دار در پنجره دید دربین کلید f  ۳ را از صفحه کلید فشار دهید و آنچه را که در این پنجره مشاهده می کنید از دید دوربین می باشد لازم به ذکر است زمانی که پنجره دید دوربین فعال است کلیدهای کادر کاوش گر دید تغییر می کند و کلیدهایی از قبیل

perspective  Dolly camera  orbit  camera   Roll camera  جایگزین ابزارهای قبلی می شود . این ابزارهای جدید را انتخاب کنید و در پنجره دید دوربین اعمال نمایید و اثر آنها را مشاهده کنید برای بازگشت از تغییرات عملیات کلیدهایZ + ctrl  را همزمان فشار دهید . این عمل از طریق آیکون موجود در نوار ابزار اصلی نیز ممکن است بر خلاف پنجره دید perspective  تغییرات پنجره دید دوربین بر اساس تغییر مکان دید دوربین می باشد برای مشاهده نتیجه نهایی می توان صحنه را Rondow  کرد برای این کار ابتدا پنجره دید دوربین را فعال کرده سپس نوار ابزار اصلی را به سمت چپ کشیده تا ابزارهای Render سازی صحنه ظاهر شوند بر روی آیکون Render sence  کلیک کنید کادر محاوره ای Renderظاهر می شود . کلید رندر را فشار دهید پنجره با فرهجازی ظاهر می شود و عمل رندرسازی صحنه خط یه خط از بالا به پایین تصویر انجام

می شود پنجره دید دوربین را به دوربین ۱ تغییر دهید برای این کار کلید     C  را از صفحه کلید فشار داده و سپس از لیست باز شوی دوربین X  دوربین شماره ۱ را انتخاب کنید صحنه را مجددا rondow  شده مشاهده می کنید . سایه های روی دیوار انعکاس های روی تیغه چاقو و بطری و شفافیت روی برگها قابل مشاهده اند هیچ یک از این موارد قبل از عمل رندر در پنجره های دید قابل مشاهده نمی باشند . روی عنوان پنجره دید دوربین راست کلیک نمایید و از منوی بازشوی گزینه views عبارت front  را انتخاب کنید . پنجره دید دوربین به پنجره دید رو به رو تغییر می کند .

درس هفتم

تغییر اندازه های دوربین

با انتخاب ابزار select by name از نوار ابزار از لیست اشیاء صحنه دوربینcamera 1 را برگزیده کلید select  را بفشارید در این وضعیت که دوربین انتخاب می باشد برگ نشان Modify  را انتخاب کنید و در لیست پارامترهای دوربین در کادر

stock lences لنزهای دوربین را که به تعداد ۹ عدد می باشند از  ۲۰mm    ۱۵ mm  قابل تنظیم می باشند . با انتخاب لنزهای مختلف تغییرات را در پنجره دید دوربین مشاهده کنند .

درس هشتم :

متحرک سازی دوربین

از برگ نشان  creat را برگزیده و سپس دکمه target  را بفشارید در پنجره دید بالا دوربین را در سکت چپ سوژه نشانه گیری کنید سپس پنجره perspective  را فعال کرده و برای اخطار نجره دید دوربین حرف  C را ازصفحه کلید بفشارید . با استفاده از ابزار Track camera یا دست پنجره دید دوربین را تنظیم کنید . کلید  Auto leay را برای آغاز متحرک سازی دوربین فشار دهید لغزنده زمان را به فریم ۷۰ منتقل کنید با استفاده از ابزار Move و سپس فشردن حرف h  از صفحه کلید و انتخاب camera target  آن را به سمت راست سوژه منتقل کنید لغزنده زمان را به فریم ۳ بازگردانده و پنجره دید دوربین را به حالت فعال و با فشردن دکمه min lmea  toggle  آن را تمام صفحه کنید سپس با فشردن کلید play animation متحرک سازی را اجرا نمایید .