برج نوآوری، حل شناسی کلاسیک از برج و تریبون را به یک ساختار بدون درز، سیال و بصری تحریک کننده است که منعکس کننده تنوع و شهرسازی لایه هنگ کنگ است. به عنوان یک نیروی محرکه در توسعه شهر به عنوان توپی طراحی در آسیا، این برج به بیش از ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ و مسکن به عنوان صفحه اصلی باشگاه های اسب دوانی طراحی موسسه نوآوری اجتماعی در برخی از مربع ۱۲۹،۱۶۷ فوت است. آمار رفتن یک تور ۳۶۰ تا را!