پروژه افزایش ظرفیت ترافیکی طبقاتی بزرگراه شهید صدر

این طرح از تقاطع بزرگراه صدر – مدرس شروع گردیده و در انتها با تقاطع صیاد شیرازی هماهنگ می گردد. هدف از طرح طبقاتی افزایش ظرفیت ترافیکی بزرگراه صدر از طریق انتقال بخشی از ترافیک آن به طبقه فوقانی میباشد. دسترسی های پیش بینی شده فقط در ابتدا یعنی بزرگراه….

 

کارفرما : معاونت فنی و عمرانی

مجری: سازمان مهندسی وعمرانی شهر تهران

مشاور: مهندسان مشاور پاسیلو

پیمانکار: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) موسسه ویژه شهید رجایی

{ معرفی تقاطع های غیر همسطح در بزرگراه طبقاتی صدر}

arcpedia sadr 1

در تصویر بالا مسیر اتصال تونل نیایش به پل صدر به نمایش در آمده است که در ان خطوط قرمز مسیرشرقی، غربی پل طبقاتی صدر و مسیر زرد رنگ مسیر شرقی ، غربی تونل نیایش می باشند.

arcpedia sadr 2

تصویر بالا محل تقاطع بزرگراه صدر- کاوه به بزرگراه صدر را نمایش می دهد .

arcpedia sadr 5

مقطع عرضی پل طبقاتی صدر در محل های قرار گیری تک پایه ها

arcpedia sadr 4

مقطع عرضی پل طبقاتی صدر در محل های قرار گیری پایه دروازه ای

arcpedia sadr 3

الف )فونداسیون : پی نیمه عمیق . روش اجرا : ۱- به صورت مکانیکی-دستی در رفوژ میانی ۲- در حین تردد ترافیک و همراه با پایدار سازی جداره ها

arcpedia sadr 7

arcpedia sadr 7ب)روش اجرای پایه ها : ۱- به صورت قطعات پیش ساخته و نصب در محل ۲- بتن ریزی در جا در شب ۳- نصب سر ستون های پیش ساخته پس کشیده

arcpedia sadr 6

ج) روش اجرای تابلیه :  پل‏های جعبه‏ای قطعه‏ای با اجرای طره‏ای

اجزای پل با اجرای طره‏ای عبارتند از : الف ) پایه          ب ) قطعه صفر          پ ) قطعات عرشه در روش اجرای طره‏ای ، ابتدا پایه‏ها ساخته می‏شوند . سپس با قالب‏بندی درجا قطعه صفر در روی پایه به صورت بتن‏ریزی درجا اجرا می‏شود . این قطعه ممکن است با پایه یکپارچه باشد و یا به صورت مفصلی بر روی نئوپرن بر پایه تکیه کرده باشد . در مرحله بعدی نوبت به قطعات عرشه می‏رسد که به نوبت در طرفین قطعه صفر قرار داده شده و توسط کابل‏ها کشیده می‏شوند . به این کابل‏ها ، کابل‏های طره‏ای گفته می‏شود . پس از تکمیل بازوهای طره‏ای و رسیدن دو بازوی چپ و راست در وسط دهانه ، قطعه کلید در وسط دهانه اجرا شده و پس از عبور دادن کابل‏های پیوستگی ، کشیده می‏شوند تا یکپارچگی کامل ایجاد گردد

arcpedia sadr 27

روش ساخت طره‏ای متعادل (Balanced Cantilever Method)
در این نوع از روش اجرا، در ابتدا قطعه صندوقه‏ای هر پایه بر روی آن نصب می‏گردد .

arcpedia sadr 28

سپس قطعات بعدی به ترتیب از دو سوی این قطعه به صورت طره‏ای به آن متصل می‏گردند و بدین ترتیب، مرتبا طول دو بازوی طره‏ای افزوده خواهد گردید . در هنگام اجرا سعی می‏گردد که همواره قطعات متناظر در دو طرف هر پایه به صورت همزمان اجرا شوند و انتخاب نام طره‏ای متعادل برای این روش نیز به همین لحاظ می‏باشد.

arcpedia sadr 29

افزایش طول بازوی طره‏ای تا جائی ادامه می‏یابد که انتهای بازوها به نزدیکی محل وسط دهانه‏ها برسند، در این صورت، با بتن‏ریزی درجا در محل وسط دهانه ، اتصال بین دو بازوی مخالف از دو پایۀ مجاور کامل می‏گردد.

arcpedia sadr 9

برای پایه‏های مجاور به نشستگاه‏ها ، روش کار اندکی متفاوت می‏باشد. در این حالت، ابتدا طره انتهایی تکمیل می‏گردد. پس از آن نشستگاه تکمیل شده و با کمک بتن درجا بین طره انتهایی و نشستگاه، پیوستگی ایجاد می‏گردد.

arcpedia sadr 11

در مرحلۀ آخر مطابق روال معمول دهانه مجاور به طره انتهایی با بتن درجا یکسره خواهد شد.

در روش طره‏ای متعادل می‏توان از قطعات درجا و یا پیش‏ساخته استفاده نمود . روش طره‏ای متعادل برای عبور از مناطقی که در آنها امکان قالب‏بندی و شمعک گذاری وجود ندارد نظیر دره‏های عمیق، آبراه‏ها و یا در عبور از جاده‏های پرتردد ، بسیار مناسب می‏باشد.

استفاده از قطعات پیش‏ساخته
۱- استفاده از خرپای جلوبرنده (Launching Truss)
2- استفاده از قاب بالابرنده (lifting Frame)
3- استفاده از جرثقیل (Crane)

استفاده از خرپای جلوبرنده (Launching Truss)
خرپای جلوبرنده سازه‏ای از نوع خرپاهای فضائی و نیز گاهی متشکل از شاهتیرها می‏باشد، برای تقویت خرپاهای جلوبرنده گاهی در وسط آن ستونی قرار داده ، و از نقاط مختلف خرپا کابل‏هایی را به این ستون یا برجک مهار می‏نمایند؛ همراه با پیشرفت عملیات نصب قطعات ، خرپا به سمت جلو حرکت داده می‏شود و در هر حال اتکای پایه‏های آن بر قسمت‏های ساخته شده قبلی و پایه بعدی خواهد بود.

arcpedia sadr 8

قطعات پیش‏ساخته می‏توانند بر روی قسمت تکمیل شده عرشۀ پل ، تا کنار خرپای جلوبرنده آورده شوند و از آنجا توسط بالابر متحرکی که بر روی خرپا نصب گردیده تا محل نهائی خود حمل شوند، به این ترتیب مطابق آنچه در شکل مشاهده می‏شود کار نصب قطعات آنقدر ادامه می‏یابد تا دو بازوی طره‏ای مقابل در دهانه در حال ساخت به هم رسیده و با کمک بتن درجا اتصال داده می‏شوند.

arcpedia sadr 12arcpedia sadr 13arcpedia sadr14arcpedia sadr 15arcpedia sadr 16arcpedia sadr 17arcpedia sadr 18arcpedia sadr 19arcpedia sadr 20arcpedia sadr 21arcpedia sadr 22

arcpedia sadr 23

 

03bahman-head4

03bahman-head3