خانه موقت| طراح  Michel Antoun Zateef

این سرپناه ساده به منظور کمک رسانی به افرادی که در سوانح طبیعی مثل زلزله، سونامی و …..

 

ImageProxy

 

این سرپناه ساده به منظور کمک رسانی به افرادی که در سوانح طبیعی مثل زلزله، سونامی و سیل و یا آتش سوزی آسیب دیده اند و نیاز سریع به اسکان، دارند طراحی گردیده است. این واحد ساختمانی از صفحات نئوپان طراحی شده است تا هم سبک باشد و هم قابل حمل و نقل. این محموله در یک مکعب کوچک قابل بسته بندی است.

یک ضلع این مکعب ساده در نظر گرفته شده تا قابلیت اتصال به مکعب بعدی را داشته باشد و به نوعی قابل توسعه باشد.

shelter_01

shelter_02

shelter_03

shelter_04