صدای جیر جیر

ما اخیرا برجسته جذاب جاستین چونگ است، فوق العاده، حداقل خانه مکعب … به خوبی او را به بازگشت با نسخه جایگزین که reworks فضای قابل استفاده را به خود جای ذخیره سازی بیشتر، اتاق خواب، حمام کامل و حتی لباس های شسته شده مناسب منطقه با جمع و جور لباس واشر / خشک کن دسته کوچک موسیقی جاز ! طراحی LIL تاریکی به طوری که علاوه بر این مهم ترین ساخته شده است در، فوق العاده نازک لهجه ها چراغ روشنایی در مکان های کم رنگ در زیر پله ها و یا قفسه بندی آشپزخانه مانند دیگر بود.