فضای اداری

درهایی که در پشت آئینه مخفی شده اند. ساختمان اداری که …..

 

در ادامه معرفی فضاهای اداری اینبار به معرفی یکی دیگر از این دفاتر کار می پردازیم که در ژاپن طراحی و اجرا گردیده است.

این فضای اداری با مساحت ۱۸۸ متر مربع، تنها برای ۵ نفر طراحی شده است، با یک گنبد کوچک که میز کنفرانس را احاطه کرده است تا هم نور را متمرکز کند و هم مانع از پخش صدای افرادی که با هم بر سر میز مذاکره نشسته اند شود. این گنبد ۴/۳ متر ارتفاع دارد.

درهایی که در پشت آئینه مخفی شده اند. ساختمان اداری که در استودیو Schemata Architecture Office طراحی شده است.

یک سرسره  و یک  نردبان،  دسترسی به فضاهای انبار و بایگانی محسوب می شوند.

یک دیوار آئینه ای در انتهای مستطیل سالن کمک می کند که فضا بزرگ تر به نظر برسد.

 

7.dzn_MR-Design-Office-by-Schemata-7

9.dzn_MR-Design-Office-by-Schemata-9

8.dzn_MR-Design-Office-by-Schemata-86.dzn_MR-Design-Office-by-Schemata-6

10.dzn_MR-Design-Office-by-Schemata-10

11.dzn_MR-Design-Office-by-Schemata-11

12.dzn_MR-Design-Office-by-Schemata-12

13.dzn_MR-Design-Office-by-Schemata-14

2.dzn_MR-Design-Office-by-Schemata-2

5.dzn_MR-Design-Office-by-Schemata-5

4.dzn_MR-Design-Office-by-Schemata-4

3.dzn_MR-Design-Office-by-Schemata-3

15.dzn_MR-Design-Office-by-Schemata-16

14.dzn_MR-Design-Office-by-Schemata-15