یک کتابخانه بدون کتاب در آن چه خبر؟

کتابها منسوخ شده! می گوید: طالب دانش جدید می آموزد که با barraging خود را با اینترنت است. اما من با چرخاندن صفحه یاد می گیرند! می گوید که خواننده سنتی است. که فقط آن را! ماتیس Myhra تصور یک کتابخانه از آینده ای که در آن دانش آموزان از تمام رشته های یادگیری می تواند جمع آوری در آموزش و پرورش،

(کتاب گنجانده شده است.)

Myhra نشان می دهد که این دو نفر: خواننده کتاب ها و خواننده، باید ما می گویند، مدرن، توسط خطوط سن تقسیم می شوند. من پیشنهاد می کنم در غیر این صورت. من یک خواهر است که وبلاگ ها از هر نوع را نمی خواند – در حالی که مادر من، از سوی دیگر، به تازگی ملحق فیس بوک. ما در یک دوره انتقالی زندگی می کنند. هر کس حق دارد یادگیری متفاوت است.

به کتابخانه!

مفهوم Myhra یک ساختمان است که در آن همه مردم می توانند جمع آوری و عرضه خود را با کلمات! به عنوان شما را با نمونه های زیر را بخواند، هر عنصر در ترکیب ایجاد چه مقدار به یک مرکز جامعه تمام عیار باشد. این مکان به یک غول است. چند مسطح، (در حالی که همه کتابخانه های بزرگ باید باشد)، برای آینده آماده و پر از امکان است.

این کتابخانه ساخته شده است  در یک بندرگاه در اسلو، نروژ.

طراح: Myhra ماتیس