خانه سنگی

 ویتنام ،خانه ای اسپیرال شکل

اVo Trong Nghia خانه ای اسپیرال شکل از سنگ در ویتنام ساخته است ، با سقفی سبز و حیاطی بیضی

Vo Trong Nghia خانه ای اسپیرال شکل از سنگ در ویتنام ساخته است ، با سقفی سبز و حیاطی بیضی شکل در مرکز.

معمار این بنا تلاش کرده تا از تکرار دوباره بتن و گچ و مصالحی که با گذر زمان  نابود می شوند بپرهیزد.

دنبال کردن این ایده معمار را به جایی رسانده که با استفاده از سنگ های موجود در محل خانه ای دو طبقه بسازد.

قاب پنجره ها از چوب تیره انتخاب شده است تا تقابلی باشد در مقابل سردی رنگ سنگ ها.

همچون اغلب پروژه های Vo Trong Nghia ، معمار تلاش کرده است ساختمانی با مصرف انرژی بهینه بسازد. یکی از نشانه های آن حوض آب و درختانی است که در حیاط مرکزی قرار داده تا اتاق های پیچیده به دور آن به طور طبیعی خنک گردند.

همچنین  یک لایه از چمن سبز که با یک سیستم آبیاری درونی  سیراب می گردد، بر روی سقف قرار گرفته تا عایقی باشد برای ساختمان.

فرم اسپیرال پلان این ساختمان این امکان را فراهم آورده است که فضاها از ارتفاع های متفاوتی برخوردار باشند. اتاق های خواب در بخشی قرار گرفته اند که ارتفاع کوتاه تری دارند و فضای نشیمن از ارتقاع بلند تری برخوردار است.

فضای مطالعه کوچکی، از راهرو اصلی منشعب شده است و قسمتی از پلان را درست در بین اتاق های خواب به خود اختصاص داده است.

تیرهای سقف از چوب تیره راهروهایی، راه راه ایجاد کرده اند که چراغ های کم مصرف LED را در دل خود جای داده اند. این تیرها اغلب دیوار اتاق ها و پلکان  را نیز تشکیل داده اند.

dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_1

dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_2

dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_3

dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_4

dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_5

dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_6

dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_7

dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_8sq

dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_9

dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_10

dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_11

dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_12

dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_13sq

dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_14dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_15dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_19dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_18dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_17dezeen_Stone-House-by-Vo-Trong-Nghia_16