کتابخانه سیّار | دفتر طرّاحی مونگانو

پتر توواندر(Peter Thuvander) و مارتین هدنسترم (Martin Hedenstrom) از گروه طرّاحی مونگانو(Muungano) با کتابخانه اتوبوسی‌شان جایزهٔ کتابخانه سیاره سال را در سوئد از آین خود کردند.

 

پتر توواندر(Peter Thuvander) و مارتین هدنسترم (Martin Hedenstrom)  از گروه طرّاحی مونگانو(Muungano) با کتابخانه اتوبوسی‌شان  جایزهٔ کتابخانه سیاره سال را در سوئد از آین خود کردند

این اتوبوس برای شهر کیرونا طرّاحی شده است

این اتوبوس شامل قفسه‌های کتاب، یک سینمای کوچک، بازی‌های کامپیوتری و مبل راحتی‌ برای گوش دادن به موسیقی‌ می‌باشد. اتوبوس مجهز به اینترنت نیز می‌باشد

تصاویر گرافیکی بر بدنه اتوبوس توسط فردریک فرسبرگ (گروه They Graphics ) طرّاحی گردیده اند.

bokbussen-6

222bokbussen02

bikbussen

bokbussen-2

bokbussen-3