1.برج ابزولوت در کانادا

2.برج البهار در امارات

3.برج الحمرا در کویت

4.مرکز بارکلیز در آمریکا

5.ساختمان بارنز در آمریکا

6.فرودگاه بین المللی بودروم در ترکیه

7.کولد کانزرواتوریز در سنگاپور

8.بانک دی ان بی نور در نروژ

9.برج آزادی در آمریکا

10.مرکز فرهنگی حیدر علیف در آذربایجان