فصل اول :

۱- پی های چاهی : پی های نیمه عمیق

۲- پی های شمعی : پی های عمیق

۳- رگلاژ : تسطیح زمین و برداشت خاکهای نباتی

۴- دکوپاژ : به عملیات برداشت خاکهای نباتی

۵- پیکتاژ : میخ کوبی

۶- کفراژ : به عمل قالب بندی

۷- سنداژ : به گمانه زنی در آزمایشات خاک

۸- اجزاء بتن : سیمان . شن . ماسه شسته . آب

۹- نام دیگر پی گسترده : پی رادیه ژنرال . پی عمومی

۱۰- فونداسیون به شکل طاق وارونه : رادیه

۱۱- توزیع بار در پی منفرد : قیف وارونه

۱۲- عمل زهکشی : جمع آوری و دور کردن آبهای سطحی از ساختمان

۱۳- دستگاه ژئوفون : تعیین مقاومت خاک

۱۴- زمین دج : فشرده

۱۵- پی نواری : در زیر دیوارها

۱۶- پی پاشنه ای (منفرد) : در زیر ستونهای تک

۱۷- بالشتک : فاصله ی قالب با میلگرد ها

۱۸- عمق مناسب ایستایی : ۳ متر

۱۹- رپر : نقطه ی مبنای خارج از محل احداث بنا

۲۰- اتصال کله و راسته : هلندی

۲۱- ژوئن : درز انبساط

۲۲- اندازه ذرات ماسه : ۲> >06/0

23- اندازه ذرات شن : mm100> >2

24- اندازه ذرات لای : ۰۶/۰> >002/0

25- اندازه ذرات رس : ۰۰۲/۰>

26- بالشتک : spacer

فصل دوم :

۱- زنجاب کردن آجر : اشباع کردن آجر

۲- لابند : قفل و بست در گوشه و کنج ها

۳- لاریز : اجرای پله پله دیوارهای طولانی در ۲ قسمت

۴- هشت گیر : به صورت دندانه دندانه در محل اتصال تیغه های عمود بر دیوار اصلی

۵- دیوار تکیه : دیوار حائل

۶- اجزاء ملات باتارد : ماسه . سیمان . آهک . آب

۷- دیوارهای پرده ای : دیوار شیشه ای

۸- بارباکان : آبروی پشت دیوار حائل

۹- گابیون : دیوار خشکه چین با توری فلزی

فصل سوم :

۱- ملات زیر قیرگونی : ملات ماسه سیمان

۲- ارتفاع سنگ ازاره : حداقل ۳۰cm

3- حداقل ضخامت سنگ ازاره : ۳ cm

4- ارتفاع سنگ ازاره که باید در داخل کف تمام شده فرو رود : ۵ cm

5- قیر در مناطق معتدل : ۷۰ /۶۰

۶- قیر در مناطق گرمسیر : ۲۵ / ۸۵

۷- همپوشانی لایه های عایق افقی : ۲۰ cm

8- همپوشانی لایه های عایق عمودی : ۱۰ cm

9- پله ای کردن عایق در دیوارهای حائل : مقابله با لغزش دیوار

۱۰- حداقل شیب درپوش های بتنی : ۳%

۱۱- آبچکان در درپوش : سنگی و بتنی

۱۲- گوه چوبی در قرنیز : گالوانیزه

۱۳- قیر در هنگام مصرف : مایع

۱۴- دیوار زیرزمین : عایق کاری باید تا زیر سقف باشد

۱۵- حداقل ارتفاع کاشی کاری در حمام ها : ۱۸۰ cm

16- حداقل ارتفاع کاشی کاری در آشپزخانه : ۱۵۰ cm

17- حداقل ارتفاع کاشی کاری در توالت های دارای دستشویی : ۹۰ cm

فصل چهارم :

۱- در ساختمانها با مصالح بنایی : از نعل درگاه بتنی پیش ساخته

۲- طول گیرداری نعل درگاه روی دیوارهای جانبی : ۲۵ cm

3- ارتفاع نعل درگاه حداقل : ۱۲ cm

4- به فاصله ی داخلی ۲ طرف قوس : دهانه

۵- به فاصله ی بین بالاترین نقطه قوس تا پای طاق : ارتفاع یا خیز

۶- رأس قوس : کلید

۷- به نسبت ارتفاع قوس به دهانه ی قوس : ضریب خمیدگی

۸- لغاز : تحمل بار نعل درگاه . اتصال چهارچوب (درب) و پنجره

۹- آستانه : قسمت پایینی قاب

۱۰- کتیبه : قسمت بالایی درب که ثابت یا متحرک است

۱۱- ( درب) بر مبنای محل استقرار نیست : ۲ طرفه . محوری

۱۲- ارتفاع چهارچوب : ۱۰cm از ارتفاع درب بیشتر

۱۳- درب چهارچوب فلزی : از چفت برای پنهان نمودن ترک

۱۴- درب چهارچوب چوبی : از روکوب یا فتیله برای پنهان نمودن ترک

۱۵- فاصله ی بین شانه تا محلی که طاق در اثر با زیاد فرو می ریزد : آذرگاه

۱۶- بدون چهارچوب اجرا می گردند : دربهای سکوریت

۱۷- شاخک ها باید به صورت : قرینه اجرا گردند

۱۸- چهارچوب رایج : فلزی

۱۹- چهارچوب برای دربهای تنکه ای : چوبی

فصل پنجم :

۱- برای سقفهای چوبی کاربرد ندارند : ملات باتارد

۲- حداقل ضخامت بتن روی بلوک : ۵ cm

3- در پوشش سقف با طاق ضربی آجری : ملات گچ و خاک

۴- فاصله ی بین ۲ تیر آهن در طاق ضربی: ۸۰ تا ۱۱۰ cm

5- طول همپوشانی ورقهای آرداواز : ۲/۱ از طول کل

۶- دهانه ی طاق ضربی : ۹۰ تا ۱۲۰ cm

7- خیز طاق ضربی : ۳ تا ۷ cm

8- فندوله : قالب سفالی تیرچه

۹- اجرای ۲ کلاف بتنی الزامی : دهانه ی ۵/۶ متر

۱۰- سقف زینتی : سقف ۲ طرفه

۱۱- حداقل شیب بام مسطح : ۵/۱%

۱۲- بار زنده ی اتاقهای مسکونی : ۲۰۰ kg

13- – بار زنده ی سقف راهروها : ۳۰۰ kg

14- بار زنده ی سقف کلاسها ی درس : ۳۵۰ kg

15- سقف قارچی : سقف بتنی

۱۶- در سقف تیرچه بلوک فاصله ی تیرچه ها از هم : ۵۰ cm

17- کش در خرپا : یال تحتانی

۱۸- لنگ در خرپا : یال فوقانی

۱۹- حداقل زاویه ی خم عایق قیرگونی در کنج ها : ۱۳۵ درجه

۲۰- مناسب ترین سقف برای سالن اجتماعات : دال ۲ طرفه و خرپا

۲۱- پوشش سر تیرهای چوبی : قیر و ورق مسی

۲۲- برای جلوگیری از پیدا شدن خط تیر آهن در سقف : آنرا با تور سیمی بپوشانیم

۲۳- فاصله ی مناسب بین تیر آهن های طاق ضربی : ۹۰ cm

24- از برخورد چند سطح شیبدار با زوایای متفاوت : سقف چند طرفه

فصل ششم :

۱- بتن سبک : سیمان . پوکه معدنی . شن و ماسه

۲- عایق در سرویس بهداشتی و آشپزخانه : ۱۰ سانتی متر روی دیوار بالا می آید

۳- حداقل شیب عرضی پیاده رو : ۲%

۴- ضخامت خاکبرداری در پیاده رو : نباید بیشتر از ۱۰cm باشد

۵- ضخامت لایه ی شفته آهکی : بین ۲۰ cm تا ۳۰ cm

6- عمق خاک مناسب چمن کاری : ۳۰ تا ۴۰ cm

7- بتن سبک و کم عیار مناسب زیرسازی : تونان

۸- حداکثر ضخامت لایه های خاکریزی در هر مرحله : ۲۰ cm

9- ضخامت بتن زیرسازی : ۵ cm

10- عیار بتن زیرسازی : ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب

۱۱- آسفالت پیاده رو : توپکا . ریز دانه

فصل هفتم :

۱- خاک رس خالص : سفید

۲- سیمان : سنگ آهک . خاک رس و پخت در دمای ۱۵۰۰ درجه

۳- ماسه : ۲ mm یا کوچکتر از۲mm

4- شن نخودی : بزرگتر از۲mm

5- شن بادامی : بزرگتر از۶mm

6- کاهگل : اندود روی دیوار و سقف

۷- صدای زنگ آجر : نشان دهنده تو پری

۸- رنگ روشن آجر : پخت خوب

۹- گچ برای اندود خارجی و مقاوم در برابر رطوبت : گچ کین

۱۰- درجه حرارت پخت گچ اندود : ۲۰۰ درجه

۱۱- گچ برای سطوح بتنی : گچ گیپتون

۱۲- نماسازی با ناهمواری کم : ماهوتی

۱۳- نماسازی با ناهمواری زیاد : تگرگی

۱۴- نمای سر خود : نمای معدنی

فصل هشتم :

۱- در ملات کاشیکاری : نباید ملات گچ و خاک بکار برد

۲- ارتفاع عایق تا چند سانتی متر بالاتر از کف سرویس : ۱۰ cm

3- عایق در پشت وان ها تا چند سانتی متر بالاتر از لبه ی وان می آید : ۱۰ cm

4- نا مناسب ترین دستشویی : دستشویی پایه دار

۵- لوله ی S شکل : شتر گلو

۶- شیب کف سرویس بهداشتی : ۱% به سمت کفشور

۷- بهتر است درب توالت : به درون باز شود

۸- حداقل ابعاد سرویس بهداشتی : ۱۲۰ * ۱۱۰

۹- ضخامت سرامیک : ۸ تا ۲۵ mm

10- ضخامت ابعاد دستشویی (روشویی) : ۴۰ * ۳۰ cm

11- حداقل فاصله ی سنگ توالت از دیوارهای مجاور : ۳۰ cm

12- جلوگیری از بوهای مزاحم : شترگلو . هواکش

۱۳- گلنم : ملات ماسه سیمان به ضخامت ۰٫۵ cm

14- حداکثر جذب آب کاشی کف نباید از : ۲% بیشتر باشد

۱۵- ابعاد سنگ توالت : ۵۰ * ۳۵ cm

فصل نهم : 

۱- نامناسب ترین مهاربند : مهاربند پرده ای

۲- مناسب ترین مهاربند : مهاربند ضربدری

۳- رایج ترین اتصال در ایران : اتصال با جوش

۴- حداقل قطر پایه های چوبی : ۱۰ cm

5- حداکثر فاصله ی پایه های چوبی : ۸۰ cm

6- قالب برداری کمترین زمان : قالب برداری قائم

۷- قالب برداری بیشترین زمان : قالب برداری زیرین تیر

۸- وظیفه ی تنگ بستن : مقاومت در برابر نیروهای کششی

۹- بال پهن : IPB

10- تیرآهن معمولی : INP

11- در مقابله با لنگر خمشی : بال تیر تقویت شود

۱۲- لاپه : به تیرهایی که در امتداد عمود بر خرپا بر روی آنها قرار می گیرند

۱۳- بند انبساط در نقاط سردسیر : ۱۰۰ cm

14- بند انبساط در نقاط گرمسیر : ۵۰ cm

15- طول آرماتور انتظار در ستون : ۶۰ cm

16- حداکثر فاصله ی خاموتها : ۳۰ cm

17- حداقل فاصله ی خاموتها : ۱۰ cm

18- پیدستال : ستونی است که نسبت عرض به ارتفاع آن از ۱ به ۳ کمتر باشد

۱۹- تیرآهن زیرسری : به تیرآهن های افقی روی زمین جهت انجام عملیات جوشکاری

۲۰- پل های خورجینی : در مقابله با نیروهای جانبی ضعیف می باشد

۲۱- حداکثر تعداد پله برای پلکان یک طرفه : ۱۲ پله

۲۲- حداکثر فاصله ی پشت بند ستون : ۸۰ cm

23- دستگاه سندبلاست در آرماتور : برای زنگ زدایی از سطح میلگرد

۲۴- ویبره کردن بتن : افزایش تراکم بتن

۲۵- CNP : تیرآهن لانه زنبوری

۲۶- طول وصلۀ میلگرد : ۴۰

۲۷- UNP : ناودانی

۲۸- حداقل سطح مقطع فولاد در تیر : ۲۵%

۲۹- حداکثر سطح مقطع فولاد در تیر : ۴%

۳۰- ستونک بتنی : رامکا

۳۱- رامکا : برای مشخص شدن محل دقیق ستون و امکان تکیه دادن پای قالبها قبل از استقرار میلگردهای ستون از رامکا استفاده می شود که به ارتفاع حداقل ۱۰ cm می باشد و این کار غیر فنی می باشد