مشخصات پروژه:
نام: مدرسه راهنمایی اندیشه
مکان: کاشان
تاریخ: 1386- 1389
کارفرما: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور – استان اصفهان
مشاور: مهندسین مشاور شروان
مدیر طراحی: هومن تحویلدار
همکار طراحی: بهاره کاظمیان

 

مدرسۀ اندیشه در کاشان با نمای آجری بر طرحی مدرن، ساختمان‌هایی که محوطه را در برگرفته‌اند و حوضی در میانه مدرسه‌ای امروزی را با نسبتی نزدیک به معماری سنتی کاشان تصویر می‌کند.
طراحی این مدرسه بر اساس موارد زیر شکل گرفته است:
1.    ایجاد دو فضای خالی یعنی حیاط بازی دانش‌آموزان و حیاط مرکزی مرتبط با کلاس‌ها
2.    گذر سیال کلیه فضا به یکدیگر
بر این اساس مانند آنچه در معماری منطقه دیده می‌شود نورگیری و ارتباط با فضای خارج برای کلاس‌ها و سایر فضاهای آموزشی از طریق حیاط مرکزی میسر می شود. که علاوه بر ایجاد فضایی آرام با ورود جریان هوا از ضلعی که به حیاط بازی دانش‌آموزان باز می‌شود و عبور آن از فضای سبز و حوضی در میانه آن به ایجاد هوایی مطبوع با وجود اقلیم گرم و خشک منطقه کمک می‌کند.