آزمون رایگان-معماری جهان ویژه کاردانی به کارشناسی
زمان آزمون:۱۳دقیقه
تعدادسیوالات:۲۰
دفعات آزمون:نامحدود
کارنامه درصد:دارد
آزمون رایگان- تنظیم شرایط محیطی وتاسیات  ویژه کارشناسی ارشد
زمان آزمون:۱۳دقیقه
تعدادسیوالات:۲۰
دفعات آزمون:نامحدود
کارنامه درصد:دارد