راهنمای خریدآنلاین:

بعدازپایان پرداخت و تایید کد تراکنش خرید بانک ، به صورت اتوماتیک صفحه رسید پرداخت ( پسوردو لینک دانلود) برای شما نمایش داده می شود.ودرانتهای صفحه قسمت سفارشات ، زیرعنوان محصول پسورد ، داده شده راکپی وجهت دانلوداستفاده شود. تا زمانی که پسورد را دریافت نکرده اید از بستن صفحه بازشده یا رفرش کردن خودداری کنید ، در غیر این صورت مسئولیت هر گونه مشکل به دلایل رعایت نکردن تذکرات فوق به عهده مشتری می باشد.

هشدار:تنهایک باربه شمااجازه داده خواهدشد(طی۲۴ساعت بعدازپرداخت) محصولی را ازسایت دانلودکنید.

برگشت هزینه: کارمزد انتقال وجه در این سایت به عهده مشتریان بوده .

راهنمای خرید پستی : 
کل هزینه ابتدا باید پرداخت شود وبعد از پرداخت توسط ما ارسال می شود.
سفارشات خودرا به اطرافیان اطلاع دهید تا در عدم حضورشما محصول را دریافت کنند.
زمان تحویل محصول شما بین ۵ تا ۷ روز کاری است.
کلیه محصولات شامل پشتیبانی است.
در صورت تاخیر در تحویل محصول از ثبت مجدد سفارش خودداری کنید.
هزینه ارسال مجدد سفارشات برگشتی پستی به عهده خریدار می باشد.
راهنمای مشترک خرید پستی وآنلاین :
کالاهای خریداری شده دراین سایت، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد .
هزینه های که برای خرید کالا برعهده مشتری خواهد بود،دراین سایت رایگان می باشد .
کلیه محصولات ارسالی درقالب cdیاdvdوبا توجه به نوع محصول(با لیبل یا فاقد لیبل)می باشد.
کلیه محصولات این سایت متعلق به خانه معمار و یاسایرسایت ها ومراکزبوده .و ثبت سفارش توسط شما به معنای قبول داشتن کلیه بندهای فوق می باشد.

تکمیل فرم فیش پرداخت شده توسط خریدار