این یک رساله کامل در مورد بیمارستان 100تختخوابی می باشد که برای بیمارستان های تا 200تختخواب نیز به راحتی جوابگو می باشد .این رساله  توسط خانه معمار نوشته شده

نوع قالب : word , pdf قابل ویرایش

تعدادصفحه : 233صفحه

توجه : ایده طراحی ونقشه ها ی بیمارستان از رساله حذف شده ( ایده ونقشه خود را جایگزین کنید)

درصورت نیاز به ایده ونقشه های بیمارستان نهایی باید پایان نامه ما را خریداری نموده ویا از سایر نقشه های بیمارستانی موجود در سایت استفاده کنید.