این یک رساله کامل در مورد بیمارستان ۱۰۰تختخوابی می باشد که برای بیمارستان های تا ۲۰۰تختخواب نیز به راحتی جوابگو می باشد .این رساله  توسط خانه معمار نوشته شده

نوع قالب : word , pdf قابل ویرایش

تعدادصفحه : ۲۳۳صفحه

توجه : ایده طراحی ونقشه ها ی بیمارستان از رساله حذف شده ( ایده ونقشه خود را جایگزین کنید)

درصورت نیاز به ایده ونقشه های بیمارستان نهایی باید پایان نامه ما را خریداری نموده ویا از سایر نقشه های بیمارستانی موجود در سایت استفاده کنید.