بیمارستان تخصصی کودکان
عنوان : بیمارستان تخصصی کودکان

مناسب برای طرح۴ وپایان نامه
شامل:

پلان های معماری ، پلان شیب بندی
پلان اندازه گذاری و تیپ درب وپنجره ونازک کاری
سقف کاذب ومبلمان ، نقشه سر درب ورودی بیمارستان
تجزیه وتحلیل ، برش ها ، نما ها ، ۶۰عکس از تغییرات وساخت بیمارستان

اضافه کردن به سبد خرید

دانلود ۲۰عکس اول-بیمارستان کودکان

دانلود ۲۰عکس دوم-زمان ساخت

دانلود ۲۰عکس سوم-ساخت بیمارستان