دادگاهی ماه گذشته با رسیدگی به شکایت ساکنان محلی و گروه‌های مدافع محیط زیست که مدعی بودند این پروژه صدمات جدی به محیط زیست وارد می‌کند به توقف کار پروژه ساخت سومین فرودگاه بزرگ استانبول رأی داد. لطفی الوان – وزیر حمل و نقل ترکیه – گفت این تعلیق با ساخت فرودگاه در منطقی جنگلی واقع در ۵۰ کیلومتری استانبول تداخل نخواهد داشت.

وزیر محیط زیست و توسعه شهری ترکیه نیز گفت وزارتخانه اش تجدیدنظر در این حکم را درخواست خواهد کرد. دادگاه خواستار گزارش کارشناسی در مورد طرح‌های ساخت شده و انتظار می‌رود تا یک سال آینده در مورد سرنوشت این پروژه تصمیم نهایی را اتخاذ کند. یک کنسرسیوم از شرکت‌های ترک سال گذشته با پیشنهاد ۲۲ میلیارد یورویی در مقابل ۲۵ سال اجاره فرودگاه، برنده مزایده ساخت و اداره این فرودگاه شد.

نخستین مرحله ساخت این فرودگاه قرار است در مدت چهار سال کامل شود و پیش بینی می‌شود این فرودگاه پس از اینکه در سال ۲۰۱۸ به مرحله عملیاتی کامل رسید، سالانه پاسخگوی ۱۵۰ میلیون مسافر باشد.

فرودگاه اصلی استانبول به سرعت در حال رسیدن به حداکثر ظرفیت پاسخگویی است و با افزایش ۱۶٫۷ درصدی مسافران در سال ۲۰۱۲ روبرو شد که نشان می‌دهد فرودگاه جدید می‌تواند این شهر را به یک کانون هواپیمایی بزرگ تبدیل کند.

دومین فرودگاه استانبول که از سال ۲۰۰۱ فعالیتش را آغاز کرد اندکی از فشار فرودگاه آتاتورک کاسته است اما سومین فرودگاه این شهر قصد دارد با فرودگاه بین المللی آل مکتوم دوبی رقابت کند که از اکتبر گذشته گشایش یافته و ظرفیت پذیرش سالانه ۱۶۰ میلیون مسافر را دارد.