پایان نامه معماری : کنسولگری عراق در ایران

این پایان نامه شامل :

پلان های طبقات

پلان مبلمان

پلان آکس بندی

برش ها

نما ها

پوسترنهایی

رساله با فرمت word

قیمت: 160هزارتومان