بیمارستان 100تختخوابی با گنجایش110تخت

تری دی مکس بیمارستان ،بیمارستان تری دی خارجی

رساله کامل بیمارستان 100تختخوابی

عکس های موجود از سایت پروژه

پلان های  کامل بیمارستان

دو عدد مقطع از بیمارستان 

نماهای بیمارستان  

3dmaxبیمارستان 

پرسپکتیوهای بیمارستان 

پوستر طراحی شده 

عکس از کارراندوشده نهایی

اضافه کردن به سبد خرید