ساخت بلندترین ساختمان جهان در شهر جده عربستان شروع شده است و گفته می شود تا سال ۲۰۱۷ به پایان خواهد رسید. نام این برج عظیم الجثه برج پادشاهی است و ارتفاع آن حدود یک کیلومتر اعلام گردیده است.