غلامرضا هوایی در جشن مهندسی و بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی در یاسوج افزود: بافت شهری و نمای ساختمان ها تا حدود زیادی از الگوی ایرانی و اسلامی فاصله گرفته که باید این مهم احیا و مورد توجه مهندسان و طراحان ساختمانی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه حوزه مهندسی ساختمان وسیع ومتنوع است، اظهارکرد: کار کردن در این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وچنانچه مردم از نمای ساختمان های یک شهر لذت نبرند آن شهر هویت خاصی ندارد.

هوایی عنوان کرد: مهندسان ساختمان با طراحی نقشه های زیبا و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی تاثیر بسزایی در ایجاد نمای شهری دارند. وی با اشاره به اینکه درحوزه مهندسی شهرسازی در ایران پیشرفت چندانی نداشته ایم گفت: هم اکنون شهری در کشور وجود ندارد که براساس روش های معین ساخته شده باشد.

هوایی ابرازداشت: دربسیاری از مواقع ناهمگونی ساختمان های شهری را به شهرداری ها ربط می دهند درصورتی که نقشه این ساختمان ها از سوی مهندسان طراحی و اجرایی می شود. وی افزود: درحالی که توصیه می شود از نمای شیشه ای در ساختمان سازی استفاده نشود این امر از سوی مهندسان ومردم رعایت نمی شود ومعماری مشخص وثابتی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی گفت: در بیشتر شهرهای کشور پیاده روی مناسبی وجود ندارد که این امر ناشی از غفلت مهندسان و دستگاه های اجرایی و متولی است. هوایی بیان کرد: شهر تهران از نظر شهرسازی نازیبا بوده و خیابان های آن نیز به کارگاهی برای کسب درآمد تبدیل شده است ومابقی شهرهای کشور نیز ازچنین شرایط نامناسبی رنج می برند.

وی با اشاره به اینکه نظام واحد ساختمان درکشور وجود ندارد، اظهار کرد: قوانین دست و پاگیر در حوزه های مختلف مهندسی موجب بروز مشکلات فراوانی بویژه در بخش ساختمان شده است. هوایی عنوان کرد: کیفیت ساختمان سازی باید در مناطق مختلف کشور ارتقا یابد و در این زمینه از فناوری های نوین و مصالح ساختمانی استاندار استفاده شود.

وی ابرازداشت: سازمان نظام مهندسی از ظرفیت چشمگیری برخوردار است که می توان ازمشاوره مهندسان آن در اجرای طرح های ساختمانی و سایر حوزه ها بهره برد. وی توجه برخی ازمهندسان به مادیات را موجب احداث ساختمان های بی کیفیت عنوان کرد و افزود: اعتماد نداشتن به توان مهندسان بخش خصوصی نیز در این باره بی تاثیر نیست.

هوایی گفت: دستمزد نظارت و طراحی مهندسان به نسبت ساخت ساختمان ناچیز است و در دنیا ارایه خدمات مهندسی 15درصد هزینه های ساختمان بوده که این میزان در ایران به دو درصد می رسد.