این بسته آموزشی به عنوان منبع و مرجعی مناسب جهت آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری  با قیمت بسیار استثنایی . استفاده صحیح از قابلیتهای نرم افزار، علاوه بر در اختیار داشتن  سوالات و پاسخهای آزمونهای گذشته، حفظ و بخاطرسپاری سوالات و پاسخها بسیار سهل گردیده و سرعت تست زنی شما به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. همچنین خودسنجی شما در رشته موردنظرتان توسط خودتان بوده و این امر با این بسته  تکمیلی به حقیقت پیوسته است.

برخی از ویژگیها :

۱-  قابل نصب بر روی کامپیوتر و امکان شرکت در تعداد آزمون دلخواه ومتفاوت.

 ۲-  نرم افزار با سرعت بسیار زیاد از روی هارد دیسک کامپیوتر شما اجرا میشود.

۳- پس از نصب و در هنگام کار با نرم افزار برای استفاده از قابلیتهای ذکر شده احتیاجی به وصل شدن به اینترنت نخواهید داشت و نرم افزار از روی اینترنت اجرا نخواهد شد بلکه از کامپیوتر شما براحتی قابل اجراست.

۴- بخش برگزاری آزمون از تستهای موجود در یک درس خاص با  تنظیم تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی

۵- بخش ارائه کارنامه پس از هر آزمون به تفکیک درس شامل نام درس، تعداد سوالات،  تعداد جواب درست زده شده ، تعداد جواب غلط زده شده، تعداد نزده ، درصد پاسخگویی

۶- ارائه پاسخنامه کلیدی و صحیح پس از هر آزمون و مقایسه پاسخ کاربر با پاسخ صحیح

۷- امکان دسترسی همزمان به سوالات و پاسخها پس از برگزاری هر آزمون و مقایسه پاسخ کاربر با پاسخ صحیح

۸- بخش  ثبت و ذخیره سازی نتیجه آزمون و مقایسه آزمونهای برگزار شده قبلی

۹- بخش نمایش تصاویرموجود در سوال به صورت مجزا و با قابلیت بزرگ نمایی

۱۰-امکان دریافت آخرین تغییرات آزمونی ازسایت خانه معماربه صورت رایگان

۱۱-  قابل نصب بر روی کامپیوتر و امکان شرکت در تعداد آزمون دلخواه ومتفاوت.

۱۲-  امکان جابجایی وپرش به سوال دلخواه درهر زمان.

۱۳-  لیست کردن آزمون های شرکت شده به ترتیب زمانی .

۱۴-  نمایش نام ونام خانوادگی و عنوان آزمون .

۱۵-  نمایش فرصت پاسخگویی وزمان باقیمانده.