مجتمع تجاری نوعی فضای تجاری است که نیازهای مختلف مردم را درقالب خرید و فروش ،گذراندن اوقات فراغت به بهترین نحو پوشش میدهد.
یکی از پارامترهای مهم در طراحی مراکزتجاری که معماران باید به آن توجه کنند، نحوه سیرکولاسیون وشناخت رنگ مناسب است که از اهمیت خاصی برخورداربوده و تا حد زیادی در جذب مشتری موثر است.