کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم – جلد یک (برای گوشی – اندروید)

دانشجویان قبل از اینکه با مفاهیم معماری آشنا شوند ، ظروری است که بیان معماری و طراحی معماری را بیاموزند . هر چه در این امر متبحر تر باشند در ارایه ی ایده های خود موفق ترند . لذا طراحی در معماری امری مهم و مقدم است.

فصل اول : راندو

– سایه- اصول راندو در معماری- اصول ترسیم و طراحی انواع بافت- تکنیک های مختلف راندو- راندوی نما- راندوی پلان و سایت پلان

فصل دوم : اتود زدن

اصول اتود زدن در معماری- طرح های سریع و خطی در معماری- اتودهای تکمیلی معماری- اتودهای معماری منظر

فصل سوم : اسکیس

شیت بندی ها- اسکیس ها