در این آزمون  سعی شده سوالات از تمامی مباحث و منابع  در آزمون نظام مهندسی (سوالات سال های گذشته)  مطرح شود و زمان پاسخگویی هم دقیقا زمان استاندارد آزمون اصلی باشد  .بنابراین هرگاه شما یک آزمون جامع را انتخاب و شروع به پاسخگویی می کنید خود را در یک جلسه آزمون نظام مهندسی فرض کنید   .از آنجایی که سووالات این سایت از سوالات سالهای قبل نظام مهندسی وسوالات تالیفی انتخاب می شود بنابراین در شبیه سازی این آزمونها با آزمون نظام مهندسی بسیار موفق عمل می کند .باشرکت درآزمونهای آزمایشی این وبسایت بدون هزینه خاصی می توانید به تعداد نامحدود درآزمونهای آزمایشی نظام مهندسی شرکت کرده و به سوالات استاندارد آن پاسخ دهید وبلافاصله نتیجه آزمون خود را ملاحظه نمایید.

 

null
آ
null