چند نقشه آماده به صورت رایگان برای تمرین آزمون طراحی نظام مهندسی

ازقبیل چندین نوع پلان ، مقطع ، نما، پله ، راه پله ، اندازه گذاری ، آکس بندی ، مبلیمان ، شیب بندی ، تراز ارتفاعی ، آسانسور و موتورخانه ، پارکینگ ، در و پنجره

 

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید