مباحث مقررات ملی ساختمان جهت ورود به حرفه مهندسان – دارای نکات خیلی زیادی بوده وامکان گنجاندن درحافظه از(دیدگاه داوطلبان واساتید برتر ) وجود ندارد وبه همین دلیل آزمون جزوه باز می باشد.که با توجه به جزوه باز بودن همچنان تشخیص اینکه ، سوالات مربوط به کدام مبحث است وکدام مباحث را بیشترمطالعه کنم برای داوطلبان کاری سخت می باشد.

بنابراین کلیه مباحث به صورت تفکیک شده ، که دارای نکات کلیدی بیشتری هستند ودرصد بالاتری از سوالات آزمون نظام مهندسی دراین مباحث وجود دارند وبرای طراحان آزمون نظام مهندسی ارزش ویژه ای دارند را به داوطلبان معرفی کنیم.

وبا عضویت در انجمن خانه معمار می توانید از آخرین راهنمایی های که مدیران سایت وسایر کاربران عضو درانجمن بیان می کنند دسترسی داشته باشید.

                                                                   

برنامه شروع مطالعه مباحث نظام مهندسی تفکیک شده جهت قبولی در آزمون 

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

 

منابع آزمون نظام مهندسی