جزوه مبحث چهارم(مکمل طراحی معماری)نظام مهندسی

در این جزوه از نکات و بندهای مهم کتاب مبحث چهارم به همراه تصاویری که اضافه شده یک جزوه خوب برای شرکت کنندگان آزمون های ورود به حرفه مهندسان می باشد.در قسمت پایین نمونه یک تصویر الحاقی نمایش داده شده .
جزوه آموزشی مبحث چهارم- رایگان

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید