دوست عزیز در همین اول بحث بیان می‌کنم که در این کتاب راهکارهای ارائه شده برای شما داوطلبینی عزیزی است که میدانید ارشد ورود به مرحله دانش و پژوهش محوری زندگی علمی شما می‌باشد پس باید قبول کنیم که از این به بعد کتاب و مطالعه پایه و اساس زندگی شما خواهد بود.

ضرب المثل معروف که نان بازویت را بخور در حال حاضر ودر جامعه مدرن با توجه به سبک زندگی به نان فکر و اندیشه ات را بخور تبدیل شده است و بهترین مسیر برای این کار مطالعه و رشد علمی می‌باشد.پس در ابتدای امر باید خودت را از همه لحاظ برای ورود به مرحله مهم علمی زندگیت آماده کنی و اگر این کار انجام شود بقیه مراحل سهل آسان خواهد بود چون چشم انداز زندگی خودرا یافته‌ای و به سوی آن هدف و برای رسیدن به آن تلاش میکنی.

کنکور برای شما نباید هدف باشد بلکه باید وسیله‌ای باشد برای رسیدن به اهداف بزرگتر، اما برای گذر از این سد چه کار باید کرد ؟

در این کتاب سعی خواهم کرد روشهای برای موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد بیان کنم و گام به گام با شما تا روز کنکور باشم و در فصلهای این کتاب مرحله به مرحله باهم جلو خواهیم رفت و به شما خواهم گفت که برای گذر از این سد چکار باید کرد

برنامه ریزی برای کنکور کارشناسی – ارشد