آزمون ورود به حرفه مهندسان در طراحی معماری ، تنها رشته آزمون نظام مهندسی است که بصورت تستی برگزار نمی شود . سایت خانه معمار باز مانند سال گذشته یک جزوه دست نویس طراحی معماری که بارها در کلاس های آمادگی نظام مهندسی تدریس شده را جهت دانلود آماده نموده .

 

نظام مهندسی معماری

پیشنهاد می شود:

راهنمای آزمون طراحی معماری

پاسخنامه آزمون طراحی معماری

و پاسخنامه تشریحی آزمون معماری – نظارت و اجرا