این CD شامل موارد زیر می باشد :

– آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز آزمون پایه3 همراه با تفسیر آنها

– مباحث مقررات ملی ساختمان بصورت PDF(نسخه های جدید)

– نمونه سوالات 10 سال اخیر آزمون پایه 3 با کلید تستی

– مواد آزمون نظام مهندسی و راهنمای ثبت نام آزمون

– نرم افزارهای کلی و مهندسی مورد نیاز

– آمار قبولی موسسه در آزمون پایه 3 و آزمون کارشناسی ارشد

– دستورالعمل ثبت نام دوره های آمادگی پایه3 شرایط کلاسها

علاقمندان می توانند این CD را از طریق سفارش بسته های آموزشی آمادگی نظام مهندسی مردادماه94 موسسه پوران پژوهش از طریق وب سایت خانه معمار به صورت رایگان دریافت نمایند.