ماكت

ماکت در معماری

    ماکت در معماری  یونان و روم باستان از سال ۱۷۳۰ تا به امروز …..   کاوش در معماری ایتالیا منجر به کشف نکات جالب توجهی در ساختمان ها و المان های یونان و روم باستان از سال ۱۷۳۰ تا به امروز گردیده است. تعداد بسیاری نقشه و کاغذ از قدیم باقی مانده که

ماکت سازی

· سطح یکنواخت طبیعی از کف بتنی ، کف پیاده رو ، فرش یا هر سطح یکدست و همواری می توان به عنوان پس زمینه خنثی استفاده کرد . برای ماکت های تیره باید سطوح روشن و برای ماکت های روشن ، سطوح تیره بکار برد. · آسمان طبیعی با قرار دادن ماکت بر روی

تمرین های معماری

تمرین (1) ماکت سازی (ساخت احجام)   ماکت مکعب : باتوجه به گسترده حجم یک مکعب در شکل زیر بوسیله مقوای پشت طوسی ویا هر نوع مقوای دیگر احجام زیر را بسازید :   1- یک مکعب با ابعاد هر ضلع 5 سانتی متر 2- یک مکعب با ابعاد هر ضلع 8 سانتی متر 3-

ماکت

عکاسی از ماکت ( قسمت اول ) :: فنون عکاسی · فیلم برای عکاسی در فضای داخلی یا بیرون – هر دو – فیلم نور روز ، بهترین و مناسب ترین نوع فیلم است . البته از فیلم اسلاید Ektachrome نیز میتوان استفاده کرد ولی به نور دهی دقیق تر و بیشتری نیاز دارد. سرعت فیلم ها از 100