تحقيق و مقالات

تحقيق و مقالات معماري وعمران را مي توانيدازاين قسمت دريافت كنيد

بهبود عملکرد عناصر معماری زمینه گرا در معماری

نویسندگان : 1- خانم مریم دربندی - نویسنده مسئول 2- آقای محمد احمدی 3- خانم ساناز علیدوست ماسوله 4- خانم سمیرا رحیمی آتانی خلاصه مقاله : اقلیم و چشم انداز بومی یک منطقه در طول زمان به مثابه شالوده طراحی محیط انسان ساخت ایفای نقش کرده است. معماری بومی گیلان به عنوان الگویی مناسب در

ساختمان

تعريف ساختمان انواع ساختمان مقاومت خواص شکل پذیری پیوستگی مصالح دوام انفجار تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی خواص ارتجاعی مقاومت متعادل مصالح شرائط آسان ساخت و نصب سرعت نصب پرت مصالح وزن کم اشغال فضا ضریب نیروی لرزه ای ضعف در دمای زیاد خوردگی و فساد تمایل قطعات فشاری به کمانش جوش انرژي تابشي

طراحی شهری

مقدمه تعريف فضاي سبز كاربري زمين از نظر پوشش گياهي فضاهاي سبز عمومي فضاهاي سبز نيمه عمومي فضاهاي سبز خياباني فضاهاي سبز خصوصي تعريف عاميانه تعريف آكادميك نقش فضاي سبز جذب  پرتوهاي خورشيد اسامي گونه هاي مقاوم جذب گردو غبار هوا توليد نيتوسنيد تعديل آب و هوا كاهش آلودگيهاي آشنايي  با گياهان نور چرخه روشنايي براي گياهان