راهنماي دانلود

مطالعه راهنماي پرداخت ، راهنماي دانلود و قوانين خريد الزامي است.

راهنمای دانلود

دانلود به دو روش در سايت خانه معمار امكان پذير مي باشد : 1) روش مستقيم : پس از خريد لينك صفحه فاكتور پرداختي شما نمايش داده مي شود ، از قسمت محصولات ، بر روي لينك دانلود محصول خريداري شده خود كليك كنيد . 2) روش غير مستقيم: در اين روش لينك دانلود و پسورد